Haahtela TVD - Rakennuksen simulaatiomalli

SE,JOKA NÄKEE, TEKEE PAREMPIA PÄÄTÖKSIÄ

HAAHTELA TVD

Rakentaminen alkaa ideasta. Idea alkaa rakentua konkretiaksi yksi päätös toisensa jälkeen, mutta valintoja on edessä valtavasti. Mitä suurempi rakennushanke, sitä tärkeämpi ja kauaskantoisempi jokainen päätös on.​

 

Päätökset voi tehdä arvaamalla, oletuksien pohjalta ja katsoa, millainen rakennusprojektista muodostuu. Me olemme tutkineet rakentamisen tulevaisuutta jo yli neljä vuosikymmentä. Siksi tiedämme, että parhaat päätökset tekee se, joka näkee tarkimmin lähelle ja kauimmaksi tulevaisuuteen.

Haahtela TVD

”Kannattavuus, hinta tai hiilijalanjälki on vain se minkä pinnan yläpuolella näemme. Taustalla olevat syyt ratkaisevat oikean suunnan.”

Haahtela TVD - Target

Target

Sinulla on idea rakennuksesta. Haluat löytää toimivimman ja kannattavimman mahdollisen konseptin ja asettaa sille realistisen tavoitteen, jossa tulee pysyä.

TVD

Simuloi rakennushankkeesi TVD:n avulla ja luo tilaluettelo pelkän konseptin perusteella.

Haahtela TVD - Value

Konkretisoi käyttötarkoituksen aiheuttamat vaatimukset ja simuloi niiden pohjalta rakennukselta vaaditut ominaisuudet. TVD auttaa näkemään ennalta niiden vaikutuksen konseptisi toteutettavuuteen. 

TVD

Value

Keskity arvoon, jota rakennuksesi tuottaa sen käyttäjille. Resurssit ovat aina rajalliset – ohjaa ja priorisoi ne parhaalla mahdollisella tavalla.

Haahtela TVD - Delivery

Delivery

Suunnittelu ja rakentaminen vaativat jatkuvaa ohjaamista, jotta saavutat konseptille asettamasi laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.

Simuloi suunnitteluratkaisun laadulliset ja taloudelliset vaikutukset reaaliajassa ja vertaa niitä asettamaasi tavoitteeseen.

Haahtela TVD - Hallitse kokonaisuutta

Simuloi kiinteistöomaisuutesi. Laske kiinteistöjesi korjausvelka, investointiarvo ja kannattavuus ja vertaa niiden vaikutusta taloudellisiin tavoitteisiin. TVD:n avulla teet oikeat päätökset oikeaan aikaan.

Hallitse kokonaisuutta

Haluat tehdä oikeita strategisia päätöksiä, mutta hallinnoitavanasi on valtava määrä yksityiskohtia. Simuloimalla kiinteistöomaisuutesi voit asettaa sille tarkat taloudelliset tavoitteet.

NÄE RAKENNUSHANKKEESI TULEVAISUUS YKSITYISKOHTIA MYÖTEN

Sinulla on visio. TVD auttaa sinua näkemään sen kirkkaammin, pienintä yksityiskohtaa myöten, mutta samalla myös kauas horisonttiin. Se auttaa ideaasi rakentumaan todeksi paremmin ja kestävämmin kuin olisit ehkä uskaltanut kuvitellakaan. TVD auttaa luomaan ja hallinnoimaan rakennuksia, joissa elää tyytyväisiä ihmisiä vielä vuosikymmenienkin kuluttua.

Haahtela TVD - Sinulla on visio

TVD

©Haahtela 2020